BACK
首页 > 陶瓷 > 凤鸟纹出戟尊

凤鸟纹出戟尊

【名    称】     凤鸟纹出戟尊

【收藏机构】       润谷博物馆

【年    代】             战国

【尺  寸】口径 11 cm  底径 12 cm  高 41 cm

出戟尊是尊的一种形式样, 仿古铜器造型,此尊纹饰错综复杂,让人眼目一新,实为珍品。


凤鸟纹出戟尊(图1)

凤鸟纹出戟尊(图2)

凤鸟纹出戟尊(图3)

凤鸟纹出戟尊(图4)

凤鸟纹出戟尊(图5)

凤鸟纹出戟尊(图6)